កា​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្ថា​​​​​​​​​​​​​​​ធិ​ប្បាយ​​​​​​​​​​​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​ ​​​"​​​​​​​​​​ក​ម្ម​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​កា​​​​ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេ​ស​​​​​ខ្មាំ​ង​​​​​​​​​​​​​​"​​​​​​​​​ ​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​ទី​​​​​​​​​​​ ​​​២៣-​០៦​​​-​​​​​​​​​២០​១៦​​​

Comment (s) / 23-Jun-2016បទវិភាគ


នៅ​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ទប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​ន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទាល់​​​​​​​រ​​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិ​ទ្យុ​​​​​​​​​ ​​​​​​Cool​​​ ​FM​​​​​ ​100.​7​​​​​​​​​ ​​​​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​​វីធី​​​​​​​​​​​​ ​​​​​“​​​​​​កាពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ទេស​ខ្មាំ​ង​​​​​​​​​”​​​​​​​​​ ​​​​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្សាយ​​​​សម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​ទី​​​​​​​​​ ២៣-០៦-​​​​​​​​២០​១៦​ ​​​​​​វេលា​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោង​​​​​​​​​​​​ ​​​​6:00​am​​​​​ ​​-​​​​7:00​​​​am​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​(​​វគ្គ​ទី១​​​​​)​​​​​​​​​​ ​,​​​ 

​​​​​​​​7:00am ​​​​​​​-​​​ ​​8:00am​​​​​​​ ​​​(​​​​​វគ្គ​ទី​​២​​​​)​​​​។​​​​​​​ ​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​កា​​​​​​​​​ពិត​​​​​​​​ ​​​​​​​ជា​​​​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀប​​ចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្ម​​​​​​​​​​​​វិ​​ធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​​​​​​​​​​​​ ​​​បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រធាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បទ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​ពីរ​​​​​​​​ ​​​គឺ​​​​​​ ​វ​គ្គ​​​​​​​​ទី​​​១​​​ ស្តី​​​​​​​​​​​​ពី​​អន្តរជាតិ

​​(1 RLG 1 Voice of Beijing VS Voice of America 230616 Part 1 ) ​​​ ​​​​, ​​​​

 វ​គ្គ​​​​​ទី​​​​​​២​​​ ​​​​សុភមង្គល ​​​​​(1 RLG (1) Waiting for Maitreya future Buddha 230616 Part 2 )

សូម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​​​​​​​​​​​​​​​​​ប​​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ​ប​ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោ​ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ុំ​​​​​​​​​កា​​​​​ពិត​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​​​

វគ្គ​​​​​ទី​១


វគ្គ​​​​​ទី​២sokhom
Coolfm

Related News

Comment..