តើ​​កម្ម​វិធី​ First Impression នឹង​ចែក​រំលែក​ពី​អ្វី​ខ្លះ​?

Comment (s) / 11-Jan-2017មនុស្សនិងសង្គម


តើ​លោក​អ្នក​ចង់​អោយ​ការ​ទំនាក់​ទំនង ​ការ​លក់ ​ការ​បង្ហាញ​គម្រោង​របស់​អ្នក ​ពោរ​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ខ្ពស់​ទេ?​ ចូល​រួម​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​​ពី​ " គន្លឹះ​​ទាក់​ទាញ​ចិត្ត​លើក​ដំបូង ​"

តើ​កម្មវិធី ​First Impression ​នឹង​ចែក​រំលែក​ពី​អ្វី​ខ្លះ​?

លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​៖

- ទិច​និច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ទំនាក់​ទំនង​ដ៏​មាន​ប្រសិទិ្ធ​ភាព​

- ទិច​និច​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​​ទិញ​ចង់​ស្តាប់​ និង​ឆាប់​ព្រម​ជាង​មុន​

- ពូកែ​កៀរ​គរ​មនុស្ស​ខ្លាំង ​

- ឆាប់​ទទួល​បាន​ការងារ​ល្អ​ដែរ​ឆាប់​ឡើង​តំណែង​លឿន​

- ក្លាយ​ជា​អ្នក​បង្ហាញ​គម្រោង​ ទទួល​បាន​ការ​ព្រម​ព្រៀង​ខ្ពស់​

អ្នក​ដែល​សម​នឹង​ចូល​រួម៖​ 

- មា្ចស់​អាជីវកម្ម​

- អ្នក​បង្ហាញ​គម្រោង​

- អ្នក​លក់​ អ្នក​ទីផ្សារ​

- អ្នក​ដែល​ចង់​ចាប់​ផ្តើម​អាជីវកម្ម​

- អ្នក​ខ្វះ​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​

តម្លៃ​សំបុត្រ​៖ 29$

- មាន​កាត​សមាជិក ​19$​

- កក់​សំបុត្រ ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០១​ ខែ​ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ០១ ​ខែ​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧ ​សំបុត្រ​តម្លៃ​​​ត្រឹម​តែ​ 10$

ទំនាក់​ទំនង​កក់​សំបុត្រ​

069​ 283 ​287​(កញ្ញា​ ចូម៉ា)​

096 800 0057 (កញ្ញា ​ធារៈ​)

078 957 722 (កញ្ញា​ ស្រីនីត​

)


Related News

Comment..